Ceník ubytování
Cena ubytování v soukromí za 130-200 Kč/noc.

tel. : 603 509 190 - provozovatel : p.Roman Šimeček